Skip to main content

Siste oppdatering

Områdeplanen for Brøset ble godkjent for nesten 9 år siden, i juni 2013. I områdeplanen stilles det krav om at det utarbeides mer detaljerte reguleringsplaner for delområdene som skal utvikles.

Arbeidet med detaljreguleringsplan for den nordlige delen av Brøset har pågått siden høsten 2021, og Bygningsrådet vedtok 14. juni 2022 at detaljplanforslaget skulle legges ut til offentlig ettersyn, samtidig som den sendes på høring. Mer informasjon om planforslaget finner dere her:

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/

På samme nettside ligger det kontaktinformasjon til kommunen og mulighet til å sende inn merknad til planforslaget. Fristen for å gi innspill til planforslaget er satt til 31.08.2022. 

Vi inviterer til et digitalt informasjonsmøte for naboer og andre interesserte tirsdag 16.08.2022 kl 19.00-21.00. Lenke til det digitale møtet finner dere også på kommunens kunngjøringsside (se over).

Vi benytter anledningen til å ønske dere en riktig fin sommer.

Meld din interesse

Vil du vite mer om det som skjer på Brøset?
Legg igjen navn, telefonnummer og mailadresse så holder vi deg oppdatert