Skip to main content

Hele 53 % grøntområder

På Brøset skal man oppleve en bynatur som er interessant og annerledes. Når 53% av tomta settes av til grøntområder er mulighetene mange.

Klimatilpasninger og grønne uteområder

Gjennom årenes løp har det naturlige terrenget på Brøset blitt endret på. Etablering av dyrkbar mark, igjenfylling av ravinedaler og planering i landskapet har satt sine spor. Nå skal det tidligere ravinelandskapet delvis gjenskapes, slik at det karakteristiske landskapet nok en gang kan nytes av både mennesker og dyr. Bekken som i sin tid ble lagt i rør skal åpnes opp slik at det biologiske mangfoldet i naturen kan styrkes.

God håndtering av klimautfordringene er viktig for å være godt rustet for fremtiden. Med morgendagens innbyggere i tankene, legger vi til rette for overvannshåndtering ved ekstreme nedbørshendelser. Med et tydelig hierarki av frodige regnbed, forsenkning og renner i gårdsrom og gatetun, samles regnvannet opp for trygg frakt av overvann ned mot ravinen. Vi håper at vi ved å synliggjøre vannets naturlige kretsløp bidrar til å øke folks bevissthet rundt vær og klima.

Ravinelandskapet vil gi en gjennomgående grønn identitet for bydelen, som også bygger videre på historien til kulturlandskapet rundt. Tilpasningene vil ha en god kobling til eksisterende grøntområder og vil være sentral gjennom området, i stedet for å ligge i bruddstykker slik det er i dag. De attraktive grønne rekreasjonsmulighetene vil gi rom for alt fra lek og aktiviteter, til opphold og naturopplevelser.

Meld din interesse

Vil du vite mer om det som skjer på Brøset?
Legg igjen navn, telefonnummer og mailadresse så holder vi deg oppdatert

    Hvor mange bokstaver er det i ordet: