Skip to main content

Fire erfarne utbyggere står bak utbyggingen

Brøset utvikling AS består av de fire erfarne utbyggerne Trym Bolig, Fredensborg Bolig, Byggteknikk Prosjekt og Heimdal Bolig. Partene ser frem til å utvikle denne attraktive eiendommen sammen.

Terje Steen
Daglig leder, Trym Bolig AS

Diana van der Meer
Prosjektutvikler, Trym Bolig AS

Trym Bolig
Trym Bolig er en del av Trym, som er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trøndelag som hjemmemarked. Vi driver med en mangeartet virksomhet innenfor forretningsområdene bolig, næring, bygg og anlegg.

I Trym Bolig setter vi standarden høyt for hva som er et godt hjem. Vår definisjon av et kvalitetshjem er en smart utnyttet boflate med gjennomtenkte løsninger og høy standard, plassert i et attraktivt og omtenksomt utviklet bomiljø.

Fredensborg Bolig
Fredensborg Bolig er en landsdekkende boligutbygger og har 8000 boliger under utvikling, salg og oppfølging i Oslo, Akershus og Trondheimsregionen.

I Fredensborg Bolig skaper vi bedre hjem. Ved å være aller best på det vi gjør og ha våre kunder, ansatte og samfunn i fokus, leverer vi de beste hjemmene til våre kunder. Vi slår oss aldri til ro og tror på kontinuerlig forbedring. Våre erfaringer gjør oss stadig bedre.

Geir Saltvik
Prosjektsjef, Fredensborg Bolig

Henning Svendsen
Byggteknikk Prosjekt

Magnus B. Svendsen
Byggteknikk Prosjekt

Byggteknikk Prosjekt
Byggteknikk Prosjekt er et investerings- og eiendomsselskap som ble grunnlagt tilbake i 1951. Helt siden opprettelsen har vi vært et familieeid selskap, som i dag drives som et rent eiendomsselskap med forvaltning og drift av egne eiendommer.

Vi jobber med hele verdikjeden fra kjøp av tomt, prosjektering, bygging av eiendom, drift og forvaltning av næringseiendom. I dag er vi medeier i flere utbyggingsprosjekt i Trondheimsreginonen.

Heimdal Bolig
Heimdal Bolig er Midt-Norges ledende selskap innen bolig- og eiendomsutvikling. For stadig å utvikle kompetansen vår holder vi oss levende samfunnsengasjert.

I Heimdal Bolig jobber vi under en klar visjon om å skape varige verdier. De ses ikke kun i et samfunnsperspektiv, men også for den enkelte kjøper i form av opplevd kvalitet over tid.

Roar Munkhaugen
Administrerende direktør, Heimdal Bolig

Børge Aunaas
Prosjektdirektør, Heimdal Bolig

Meld din interesse

Vil du vite mer om det som skjer på Brøset?
Legg igjen navn, telefonnummer og mailadresse så holder vi deg oppdatert