Skip to main content

Fellesfunksjoner og deleløsninger

Brøset har store ambisjoner om Zero Waste – et sett med prinsipper som blant annet fokuserer på avfallsforebygging og oppmuntring til gjenbruk. Beboerne skal bli bevisste på hvordan det er å bo og leve smart med deling, reparasjoner og selvdyrket mat, for å oppnå bærekraftige løsninger for fremtiden.

Delingskultur
På Brøset blir det felles takterrasser, og med innendørs fellesarealer i tillegg, er det et mål at beboerne skal oppleve merverdi gjennom å være en del av et fellesskap. Ved å dele mer får man mer. Fellesarealet skal inneholde forsamlingsrom med tilhørende kjøkken og utendørs oppholdsareal. Her legges det til rette for overnattingsrom, verkstedrom og boder for fellesutstyr.

Ved å fokusere på deleløsninger og fellesfunksjoner kan man downsize hver bolig da man i fellesskap utnytter rom man selv ikke nødvendigvis trenger daglig. Det er ikke bare lokaler som skal deles på mellom beboerne. Det legges også til rette for bildeling og utbredt elbillading. Begge deler som ledd i det å være en fremtidsrettet miljøbydel. 

Bo og lev smartere med bokaler
Brøset byr på bokaler, en boligform som kombinerer bolig og lokaler. Konseptet var mer vanlig før i tiden, da man gjerne bodde og arbeidet på samme sted. Via erfaringer vi har gjort oss gjennom korona-årene har vi selv fått oppleve at det er mulig for mange å arbeide tett på hjemmet, og de mange fordelene som følger med det.

Bokaler er sosialt attraktivt, og veldig interessant, spesielt for mindre foretak. Noe som igjen skaper merverdi til området. Ved å bo og jobbe med korte avstander er det lettere å leve klimavennlig, slik at ens eget klimagassutslipp forminskes.

Urban dyrking og sanking
Ved å plante frukttrær og å skape utstrakt plass til dyrkning, blir høsting en del av aktivitetstilbudet på Brøset. Dette gir eierskap og tilhørighet til nabolaget, sosialt samhold og ikke minst nærkontakt med landskapet. Tett kontakt med lokal natur hjelper oss til å forstå naturens prosesser, som er en forutsetning for å kunne ta vare på den.

Meld din interesse

Vil du vite mer om det som skjer på Brøset?
Legg igjen navn, telefonnummer og mailadresse så holder vi deg oppdatert