Skip to main content

Det grønneste nabolaget i landet

Brøset blir en bydel som legger til rette for en klimavennlig livsstil på alle måter. Målet er å skape en fremtidsrettet miljøbydel, med et bomiljø som fremhever fellesskap, grønne omgivelser og bilfrie nærområder. For å bli det grønneste nabolaget i landet, starter jobben allerede før vi tar det første spadetaket i jorden.

Fokus på å redusere klimagassutslipp
Brøset skal ha en høy og klimavennlig arealutnyttelse som legger til rette for god byutvikling og reduserte klimagassutslipp. Dette gjøres blant annet ved å være bevisst rundt materialvalg til både belegg, konstruksjoner og møbler. Klimagassutslippene vil reduseres med fokus på gjenbruk. I tillegg vil det bli brukt robuste og naturlige materialer av høy kvalitet, med lang varighet og som eldes fint.

Gjenværende bygninger fra Brøset gård skal tas vare på for å gi området en sterk identitet gjennom historisk forankring. Låven og stabburet fra gården skal fylles med nytt liv og nye funksjoner. Disse skal integreres som en viktig del av rekreasjons- og aktivitetstilbudet til bydelen.

Boligene bygges for at også beboerne skal kunne ha et lavt energiforbruk. Det personlige CO2-avtrykket til hver innbygger vil kunne reduseres med hele 78% i forhold til referanseprosjekter. Grepene som gjøres går helt ned på bydelsnivå, med et gjennomgående fokus på å redusere klimagassutslippene både under bygging og til ettertiden.

Grønn mobilitet
Brøset skal bli et bilfritt nabolag, hvor de gående og syklende skal prioriteres. Dette i kombinasjon med kollektivtrafikk gjennom opparbeidelse av flere busstopp, sykkelveier og fortau. Målet er å skape en sykkelkultur i bydelen.

For at sykkel skal bli et foretrukket transportmiddel, blir det blant annet trygg og tilstrekkelig sykkelparkering med kort avstand til boligene. Det nye sykkelveinettet skal i tillegg bidra til å styrke det eksisterende hovedsykkelnettverket i Trondheim.

Ved å legge til rette for funksjoner som offentlige institusjoner, service og fritidstilbud i nærområdet, reduseres beboernes behov for transport betraktelig. Alle byrom skal være kjørbare, slik at nød- og nyttetransport kommer frem, men ledes i mobilitetskjellere. Dette gir oss en trygg bydel, hvor man kan få et godt liv uten private biler i byrommet – og du kan bo og leve i landets grønneste nabolag.

Meld din interesse

Vil du vite mer om det som skjer på Brøset?
Legg igjen navn, telefonnummer og mailadresse så holder vi deg oppdatert