Skip to main content

Der gresset er grønnere

Kun ti minutter unna den pulserende bykjernen i sentrum av Trondheim skal det nå utvikles en ny bydel. Det som får denne bydelen til å virkelig skille seg ut som moderne og fremtidsrettet, er det tydelige fokuset på grønne og bærekraftige løsninger.

Vil gjøre det enkelt å leve grønnere
Ved å la over halvparten av området på Brøset være grøntarealer, har de fire utbyggerne store planer og ambisjoner for å gjøre det enklere for alle å leve et godt og grønt liv på den nye bydelen. Gode og smarte mobilitetsløsninger er mye av nøkkelen til hvordan Brøset skal skille seg fra andre boligprosjekter. Mobilitet handler ikke bare om hvordan du kommer deg til og fra jobb, eller å ha et bilfritt nabolag.

Unikt fra første spadetak
Allerede fra første byggetrinn vil beboerne på Brøset kunne benytte seg av det brede tjenestetilbudet i bydelen. Sykkelveier skal knyttes sammen og bygges videre gjennom hele bydelen, og det skal bygges en egen kollektivgate for å ta bort trafikkstøy fra boligområdet.

God forbindelse til arbeid og andre fritidstilbud
Målet vårt er at beboerne skal kunne leve så bilfritt som overhodet mulig, og da er det aller viktigste grepet vi kan gjøre, å kunne tilby alt man trenger i hverdagen innen gå- eller sykkelavstand. På Brøset skal det være skole, barnehager, butikker, kafé og restauranter, kanskje også frisør, slik at alt man bruker i hverdagen er inne i bydelen allerede.

Ved å legge til rette for et godt mobilitetstilbud fra første byggetrinn, håper utbyggerne å kunne mane frem gode vaner hos beboerne fra dagen man pakker opp første flytteeske.

Norges grønneste nabolag
Det ligger høye ambisjoner til grunn når de fire utbyggerne forteller at de vil bygge landets grønneste nabolag. Det krever innovative løsninger, og evnen til å hele tiden benytte de mest lønnsomme og bærekraftige byggemåtene.

Som det meste innen teknologi og innovasjon, er også byggebransjen og byggteknikker i konstant utvikling. Det kan derfor være utfordrende for boligprosjekter å binde byggeplanen til en type byggteknikk.

Les mer

Meld din interesse

Vil du vite mer om det som skjer på Brøset?
Legg igjen navn, telefonnummer og mailadresse så holder vi deg oppdatert

    Hvor mange bokstaver er det i ordet: